Proje

TÜBİTAK-Fransa ANR Ortak Proje Başvuru Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK ile Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (ANR) arasında imzalanmış olan bilimsel ve teknolojik işbirliği protokolü çerçevesinde 2016-2019 yıllarında ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

2545 kodlu çağrının son başvuru tarihi 30 Mart 2016’dır.

TÜBİTAK ile Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (Agence Nationale de la Recherche – ANR) arasında mevcut 27 Ocak 2014 tarihli İşbirliği Protokolü çerçevesinde 2016-2019 yıllarında ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Ortak proje önerme ve destekleme koşulları aşağıda yer almaktadır:

Ortak proje önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Fransız araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.

Türkiye’deki proje ortaklarının proje başvurularını elektronik başvuru sistemi (http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) üzerinden incelenmek üzere TÜBİTAK’a, Fransa’daki proje ortaklarının ise ANR’den temin edecekleri proje öneri formunu doldurarak ANR’ye teslim etmeleri gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

TÜBİTAK ve ANR kendilerine iletilen proje önerilerini kendi iç prosedürlerine göre incelemekte ve değerlendirmektedirler. Değerlendirme bilimsel yeterlilik esasına göre yapılmaktadır. Her iki kuruluş inceledikleri proje önerileri hakkındaki kararlarını birbirlerine bildirmekte, iki tarafça da uygun bulunan projeler desteklenmektedir.

Önerilecek ortak projelerin mutlaka aşağıdaki tematik alanlar çerçevesinde önerilmesi gerekmekte olup, farklı alanlardan gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır:

  • Marine Geosciences (Deniz Jeobilimleri);
  • Seismic risks (Depremsel Riskler);
  • Sustainable development of Marine ecosystem (Deniz Ekosisteminin Sürdürülebilir Gelişimi);
  • Human Science and Humanities (Beşeri Bilimler);
  • Energy (Enerji);
  • ICT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)

Proje süreleri en fazla 36 ay olabilecektir. Türk ve Fransız ortakların, TÜBİTAK ve ANR’ye yapmış oldukları proje başvurularındaki proje sürelerinin her iki başvuruda da aynı olması gerekmektedir. Farklı proje süreli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. Proje öneri formu doldurulurken proje kapsamında yapılacak karşılıklı çalışma ziyaretlerinin süre ve sayısının ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmesi gerekmektedir. Karşılıklı ziyaretlerde, bir yönden diğer yöne (Fransa’dan Türkiye’ye ya da Türkiye’den Fransa’ya) yapılacak ziyaretlerde toplam ikamet süreleri bir yıl içinde 60 günü geçmeyecektir.

Anılan işbirliği uyarınca Gönderen Taraf uluslararası seyahat, konaklama ve yeme-içme giderlerini karşılayacaktır. TÜBİTAK-ANR Anlaşmasından yararlanan araştırmacılara, Fransa’ya proje kapsamında gerçekleştirecekleri bilimsel ziyaretleri için, uluslararası seyahat masraflarına ek olarak 80 Euro/gün gündelik ödenecektir.

TÜBİTAK-ANR bilimsel işbirliği programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk ortakların proje başvurularını elektronik olarak 2545 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden en geç 30 Mart 2016 tarihine kadar yapmaları ve ıslak imzalı basılı olarak gönderilmesi gereken evrakları ise en geç 6 Nisan 2016 tarihine kadar TÜBİTAK’ta olacak şekilde posta ile iletmeleri gerekmektedir. Online Başvurular 30 Mart 2016 17.30’da kapanacaktır.

Fransız ortaklar için bir ön başvuru süreci mevcuttur. Ön başvuru son tarihi 15 Ekim 2015 olup, ön başvuru yapmayan Fransız ortakların projeleri ANR tarafından kabul edilmeyecektir. Fransız ortakların başvuru süreçleri için mutlaka ANR ile temasa geçmeleri gerekmektedir.

TÜBİTAK Uluslararası Projeler Online Başvuru adresi: http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr

Basılı evrakların iletilmesi gereken adres:

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB)

İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü

TÜBİTAK ULAKBİM YÖK Binası B5 Blok

06539 Bilkent ANKARA

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir